SZEMÉLYES FEJLŐDÉS
PROGRESSZÍV MÓDSZERTANI ESZKÖZÖKKEL

HUMAN DEVELOPMENT WITH METAPHOR ACTIVITIES

for ENGLISH please visit CLICK HERE

A NAPKAPU csoport célja, hogy a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé az önismeretet nyújtó, személyes fejlődést segítő, progresszív humánfejlesztő módszereket.

Mi a NAPKAPU?

A NAPKAPU a nemzetközi tűzönjáró mozgalom és a FIT tűztréner közösség magyarországi csoportja. Olyan humánfejlesztő csoport, amely a leghatásosabb eszközökkel támogatja a személyes fejlődést, és az önismeretet keresőket, munkahelyük vállalati kontextusától függetlenül. Partnereink örömmel találhatják meg a számukra legideálisabb fejlesztési formát, a különleges és újszerű módszertani megközelítésekre építő csoportfoglalkozásoktól, az egyéni személy-központú fejlesztésekig. A NAPKAPU Csoport egyben olyan kreatív alkotó-közösség, amely az önismereti és önfejlesztő módszerek lehető legszélesebb eszköztárával nyújt segítséget a személyes fejlődést keresőknek.

A NAPKAPU Csoport a különféle jelentős iparági és üzleti tapasztalat birtokában lévő partnercégeinek köszönhetően, szinergikus módon képes a hagyományos és alternatív eszközökkel dolgozó tréning- és csapatépítő- programok, indoor és outdoor tréningek, valamint e-learning megoldások kiemelkedő színvonalú szolgáltatására.

A NAPKAPU alapítójáról

Tarr Bence László, kulturális antropológus, okleveles tűztréner mester, író publicista, szervezetfejlesztő tanácsadó, szenior humánfejlesztő tréner, business és life coach... buddhista tanító, és még ki tudja mi minden más. A világ kevesebb mint 20 Tűzönjáró Instruktor képző Mesterének egyike, közűlük pedig az egyetlen magyar származású. Több, mint 17 éve dolgozik hagyományos és progresszív-, tréning és humánfejlesztő eszközökkel, elsősorban multinacionális nagyvállalatok fejlesztő folyamatait támogatva.

Az elmúlt 8 évben, élete egyik meghatározó elemévé a Tűzönjárás lett, amely örök titokzatosságával teszi mindenki számára kézzelfoghatóvá, magát az emberi csodát. Rengeteget tanulhatunk általa önmagunkról, és arról mivé válhat minden ember, ha álmait és vágyait követve képes szó szerint mindezért tűzbe menni.

Gondolatvilágát és munkásságát több, mint 100 megjelent cikkéből, filmjeiből, valamint a Tarandus kiadó gondozásában megjelent: Az Örök Élet Forrása esszékötetéből, valamint a Mindenek Ostroma verseskötetéből, valamint megjelent tanulmányaiból ismerhetjük.

Hosszú tanulási folyamat vezetett oda, hogy Portugáliában a nemzetközi tűztréner képzés, a FITTM elvégzése, és Costa Ricában a FITTM Masters Tűzönjáró Instruktor Mester képzés után, megalapítsa a NAPKAPU elnevezésű humánfejlesztő csoportot, hogy széles körben ismerté, és elismerté tegye a Tűzönjárást, mint alternatív fejlesztő módszert. A Tűzönjárás a legújabb magatartástudományi kutatások tükrében, bizonyított módon, az élet minden területén segíti a személyes fejlődést keresőket.

NAPKAPU, az amerikai Tolly Burkan által alapított F.I.R.E. (Firewalking Institute for Research and Education) és az abból később leágazó, Rolf és Åsa Beckman által alapított Eight Directions hagyományvonalát követi, ami a tűzönjárás hagyományának modernkori újraélesztését és széles körben ismerté tételét tűzte ki céljának. Módszertani alapja a nemzetközi FIT képzés, amely egyszerre képviseli a tűzönjárás természettudományos és spirituális aspektusát is, segítve ezzel a különböző világnézetű emberek találkozását a tűzönjárás gyakorlatával. A NAPKAPU, a nemzetközi FIT tűztréner szövetség egyetlen magyarországi csoportja, amely megkérdőjelezhetetlen szakmai hozzáértéssel, autentikus formában közvetíti ezt a modernkorban újrafelfedezett hagyományt.

A Tűzönjárás nem egyszerűen a parázsonjárás gyakorlatát takarja, hanem egy olyan komplex fejlesztő programot, amely szinergikus módon képes a hagyományos és az alternatív önfejlesztő tréning eszközöket a legmagasabb szinten összefogni. A Tűzönjárás program, a humánfejlesztés szokványos eszköztárán túl, alternatív fejlesztő módszereket kínál, amelyek a személyes fejlődés új távlatait nyitják meg. Elsősorban erős érzelmi hatást keltő, saját-élmény alapú módszerekkel dolgozunk, amelyek valódi paradigma- vagy szemléletváltó folyamatok támogatását célozzák.

A világszerte több százezer résztvevővel tesztelt program, bizonyított módon segít, hogy a munka világában sikeres emberek az üzleti élet kereteit meghaladó módon is kiteljesíthessék önfejlesztő tevékenységüket, közvetlen segítséget kapva a teljes és harmonikus élet megteremtéséhez.

A NAPKAPU csoport célja, hogy a munka világában és az üzleti életben sikeres vezetők és dolgozók számára elérhetővé tegye a mélyebb önismeretet nyújtó, személyes fejlődést segítő, progresszív fejlesztő módszereket.

Mi jellemzi a NAPKAPU tűzönjárás programját?

A NAPKAPU képzési koncepciójával és élmény-központú fejlesztéseivel a legújabb korban élő, 21. századi ember kiteljesedett világképéhez igazodik.

Holisztikus és interdiszciplináris megközelítésével, a személyes fejlődést tisztán tapasztalati és megélt alapon kívánja lehetővé tenni.

Átfogó, gyakorlat-orientált képzési programjával segít a szellemi célkitűzések gyakorlati megvalósításában, az önismereti munka és a tudatos élet mindennapi gyakorlattá tételében. A NAPKAPU a humánfejlesztés szokványos eszköztárán túl, alternatív fejlesztő módszereket kínál, amelyek a személyes fejlődés új távlatait nyitják meg.

A NAPKAPU az Ön ideális fejlesztő partnere, ha:

  • Ha már minden szokványos tréningformát kipróbált, vagy ráunt a hagyományos fejlesztő módszerekre.
  • Ha új utakat keres, hogy önmagát vagy beosztottjait fejlessze
  • Ha nem csak szakmájában szeretne eredményesebb lenni, hanem magánéletében, személyes céljaiban is szeretne tudatosan fejlődni
  • Ha olyan szakemberektől szeretne tanulni, akik gyakorlott humánfejlesztő tanácsadóként az üzleti életben már bizonyítottak és jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek a hagyományos és az alternatív fejlesztési eszközök terén is.

A NAPKAPU képzési programjai elérhetőek vállalati ügyfeleink számára zárt csoportokban, illetve egyéni jelentkezések alapján folyamatosan szervezünk nyílt csoportokat is.

NYÍLT TŰZÖNJÁRÁS EGYÉNI ÉRDEKLŐDŐKNEK:
4 ÉVSZAK TŰZÖNJÁRÁS

Tekintse meg referenciáinkat...

NAPKAPU Copyright © 2009-2018.
MINDEN JOG FENNTARTVA!