backgraphics Napkapu backgraphics
backgraphics
menu top
napkapu menu program menu kik vagyunk menu referencia menu kapcsolat menu
menu bottom
back tree
back tree
trening gomb
csapatepites gomb
eloadas gomb
kepgaleria gomb
media gomb
fit gomb

rolunk gomb

 

back tree

CSAPATÉPÍTÉS

Szervezetfejlesztő, csapatépítő és célkitűző 
csoport-foglalkozás

line

A CSAPATÉPÍTŐ PROGRAM

„Specifikus, ügyfél igényre fókuszált készségfejlesztő programok”

Egy jól működő szervezet elengedhetetlen része, hogy a munkatársak képesek legyenek csapatként funkcionálni és a közös célok elérése érdekében együttműködni. Fontos, hogy a csapattagok ismerjék saját maguk, illetve egymás képességeit, tudását, egymás közötti interakcióikban megfelelő kommunikációs stílust használjanak, és munkakörnyezetüket úgy alakítsák, amiben jól érzik magukat.

A NAPKAPU vállalja a cég specifikus, ügyfél igényekre fókuszált, egyedi csapatépítő programok kidolgozását, amelyek a szervezet egy-egy szervezeti egységének a problémáira nyújt megoldást. Ilyenek lehetnek például az értékesítési csapat, a call center munkatársainak szóló képzési programok, vagy képzési terv a vezető utánpótlás fejlesztésére. A program összeállításánál minden esetben a megrendelő cég igényeihez igazítjuk a különböző modulokból felépülő csapatépítő programot.

Hogy egy kétnaposra tervezett tréningbe mi férhet bele? Az a csapaton is múlik. Mi ehhez kínálunk ötleteket. Hagyományos és új out-door elemek.

Csapatépítés

Mi a Csapatépítés?

A csapatépítés elsődleges célja az együttműködési készségek fejlesztése, egy ütőképes csapat összekovácsolása, amelynek tagjai még nem, vagy csak kevésbé ismerik egymást, és ahol az összehangolt csapatmunka a szervezeti célok elérésben nélkülözhetetlen.

Az egyéni és csoportcélok összehangolása, a tisztázott szerepvállalások, a közösséghez való tartozás az „egy hajóban evezünk” élménye mind hozzájárulnak a közös szervezeti célok eléréséhez. A programok során a résztvevők olyan kihívásokkal szembesülnek, amely során szokatlan környezetben, mindig újszerű és egyre összetettebb feladatokat kell megoldaniuk.

A feladatok közös megoldása biztosítja a közös tanulást, a csoportműködésben lejátszódó szerepek és folyamatok megértését, az egyéni és csapat sikerélményeket és a bizalmi kapcsolatok elmélyülését.

Csapatépítés

Gyakorlatsorokból álló tréningek

strukturált gyakorlatok kellő mértékben biztosítanak olyan élményanyagot, amely lehetővé teszi a jó hangulatot, az egymás közötti kapcsolatok elmélyülését, egymás jobb, mélyebb megismerését. Változatos gyakorlatelemeket alkalmazunk, megmozgatjuk a résztvevők egyéni és csoportos kreativitását, fejlesztjük a csoportos problémamegoldó készségét, egymásra figyelést és az egymásra-hangolódást, a csoportos kommunikációt. A mozgalmasabb és az elgondolkodtató, esetleg belső önismeretet is érintő gyakorlatok váltakozva alkotnak egy egységet. A gyakorlatok tapasztalatait, élményeit, a gyakorlatot követően a résztvevők azonnal megosztják, a tréner azonnali visszajelzéseket ad.

Csapatépítés

Változáskezelő csapatépítő programok

Napjainkban egyre gyakrabban válik szükségessé valamilyen külső, vagy belső kiváltó ok miatt bekövetkező változás kezelése. A változás gyakran a szervezet egészét állítja számtalan megoldásra váró feladat elé (fúziók, tulajdonosváltások; szervezeti átalakítások, kiválások, kiszervezések).

A csoportok még akkor is lassan reagálnak a változásokra, ha a döntéshozókban már megérett a gondolat, vagy megszületett a döntés maga.

Változáskezelési programunkkal gyorsítani és nagyobb azonosulással, nagyobb döntésmegvalósítási hatékonysággal lehet a változtatásokat bevezetni.

A feladat rendkívül sokrétű, hatásában szerteágazó változatos problémákat vet fel, így a megoldások és szükséges beavatkozások is sokszínűek: újonnan felállt csapatok összekovácsolása; új munkatársak vagy vezetők integrálása; új jövőkép, új piaci magatartásforma kialakítása és elfogadtatása; szervezeti kultúra változtatás; szervezeti egységek feladatkörének átalakítása, a különböző csoportok közötti kommunikáció fejlesztése, a változások okozta feszültségek oldása, konfliktusok kezelése; a változások szükségességének megértése és elfogadtatása.

A változásokkal kapcsolatos programok eredményeként a csapattagok egyénileg és csapatként gyorsabban és egymást segítve juthatnak át a változásokra adott tipikus érzelmi reakciókon (tagadás, düh, depresszió, elfogadás, remény). A változást akadályozó tényezők felismerésén és kezelésén túl a változásban rejlő lehetőségek meglátására ösztönözzük a csapatot. A program segít abban, hogy a résztvevők a változások értő és támogató részeseivé válhassanak, így a változás kihívást, ne pedig krízist jelentsen számukra.

Csapatépítés

Alternatív csapatépítő programok

A NAPKAPU a hagyományos értelembe vett tréning cégekhez képes  alternatív fejlesztői eszközökön alapuló innovatív koncepcióra épülő fejlesztésekkel igyekszik segíteni a személyes fejlődést keresőket. Tevékenységi körét folyamatosan bővíti, úgy, hogy az üzleti életben is sikeres emberek a cégen belül betöltött szerepüket túlmenően, az üzleti élet kereteit meghaladó módon is kiteljesíthessék önfejlesztő tevékenységüket, közvetlen segítséget kapva a teljes és harmonikus élet megteremtéséhez.

Ennek a kiteljesedett életnek a megvalósításában játszik kulcsszerepet a NAPKAPU, amely szinergikus módon képes a hagyományos és az alternatív önfejlesztő tevékenységét a legmagasabb szinten összefogni.

  • Képzési koncepciójával és élmény-központú fejlesztéseivel a legújabb korban élő, 21. századi ember kiteljesedett világképéhez igazodik.
  • Holisztikus és interdiszciplináris megközelítésével, a személyes fejlődést tisztán tapasztalati és megélt alapon kívánja lehetővé tenni.
  • Átfogó, gyakorlat-orientált képzési programjaival segít a szellemi célkitűzések gyakorlati megvalósításában, az önismereti munka és a tudatos élet mindennapi gyakorlattá tételében.
  • A humánfejlesztés szokványos eszköztárán túl, alternatív fejlesztő módszereket kínál, amelyek a személyes fejlődés új távlatait nyitják meg.

Ilyen alternatív fejlesztő módszerek például a tűzönjárásból, üvegenjárásból, torokkal nyílvesszőtörésből, betonacélhajlításból, pusztakezes téglatörésből álló önálló 1 vagy 2 napos fejlesztő paradigmaváltó programjaink.

Csapatépítés

Karitatív csapatépítő programok

Napjainkban az üzleti siker egyre fontosabb kritériumává válik a vállalatok felelős magatartása mind természeti, mind társadalmi környezetük iránt. Karitatív csapatépítő programunkban lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szervezet tagjai a társadalom számára is hasznos munkát végezve tanuljanak, miközben a tréning keretei között például felújítanak, vagy felépítenek egy játszóteret. A társadalmunk minden területén találhatunk olyan hátrányos helyzetben élőket, akiknek önerőből nincs lehetőségük megvalósítani sokszor alapvető igényeiket. Ez több az egyszerű szponzorációnál. A program amellett, hogy segít a szűkebb anyagi lehetőségekkel bíró lakóközösségeken, élő kapcsolatot teremt a szervezet és környezete között.

A felelősségvállalás fogalma a programon keresztül többé válik egy hangzatos jelszónál és megtelik tartalommal. Ennek megtapasztalása formálhatja a vállalati kultúrát, illetve javíthatja a munkatársak együttműködését, elégedettségét és elkötelezettségét. Programunk segít élővé és megéltté tenni a felelős vállalat koncepcióját, és meghatározó – vagy akár kezdő – lépése lehet egy vállalati CSR programnak.

Célunk olyan értéket létrehozni, amely kézzelfogható, amelyre évek multával nem csak emlékezi lehet, de ahová az évek multával vissza lehet térni, és az eseményeket jóleső érzéssel fel lehet idézni.

Csapatépítés

Az egyedi, személyre szabott programok biztosítják a képzésre rendelkezésre álló források optimális kihasználását. Szolgáltatásaink az igények, problémák feltárásán és megértésén keresztül egészen a beavatkozás eredményének visszaigazolásáig, elégedettség mérésig egységes rendszert alkotnak.

A regisztrációs lap alján a megjegyzés rovatba kérjük tüntesse fel, hogy ön
a csapatépítés program iránt érdeklődik!

regisztracio gomb

A tűzönjárásból, üvegenjárásból, torokkal nyílvesszőtörésből, betonacélhajlításból, pusztakezes téglatörésből álló önálló 1 vagy 2 napos fejlesztő paradigmaváltó programjaink külön is megrendelhetők.

További információ a NAPKAPU programokról

line

KÉPGALÉRIA

További Csapatépítés képgalériák

NAPKAPU Copyright © 2009-2022.
MINDEN JOG FENNTARTVA!

line

backtree
backtree
tuzonjaras gomb
uvegenjaras gomb
nyilvesszotores gomb
teglatores gomb
ijaszat gomb
samandobolas gomb
5 elem gomb

 

backgraphics backgraphics backgraphics backgraphics
backgraphics
 
Papp Norbert festőművész